Τζάκια ανοιχτού τύπου με Μαντέμι

 
Δύο όψεων 80 ή 90 (αριστερό ή δεξί ανοιχτό)

   
Ισιο 80, 90 ή 120

   
Στρογγυλό 80

   
Τρίπλευρο 80 ή 90

 
 
 
 
 
Φόρτωση ...